Vidensgrundlag

Som praktiker, leder eller kommunalpolitiker kan du finde inspiration i vidensnotater og indsatsmodeller for målgrupper på beskæftigelsesområdet

Inspirationsmaterialer

1) Vidensnotater giver et kort overblik over den evidensbaserede viden for den pågældende målgruppe.
2) Indsatsmodeller giver vejledning og inspiration til at arbejde vidensbaseret, systematisk og strategisk med indsatser overfor borgerne.

Materialer

Ledige tæt på arbejdsmarkedet
Vidensnotat
[link til notat]
Indsatsmodel
[link til notat]
 
Borgere langt fra arbejdsmarkedet
Vidensnotat
[link til notat]
Indsatsmodel
[link til notat]
 
Sygemeldte
Vidensnotat
[link til notat]
Indsatsmodel
[link til notat]
 
Unge
Vidensnotat
[link til notat]
Indsatsmodel
[link til notat]