Personoplysninger

Her kan du se hvilke personoplysninger der opsamles på Jobevidens

PersonoplysningerStyrelsen behandler følgende personoplysninger:

I forbindelse med login: Almindelige personoplysninger, herunder Navn, email, kommune på den som opretter sig

I forbindelse med angivelse af kontaktperson tilknyttet indsats: Navn, mail og tlf på kontaktperson(er) i kommunen

Læs mere her:

Jobevidens Oplysninger om behandling af personoplysninger