Evidens og god praksis i Jobevidens

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i ca. 15 år systematisk opsamlet og udviklet viden om hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen. På Jobevidens.dk kan kommuner finde inspiration i denne viden om evidens og god praksis til at udvikle deres indsatser.

Hvad virker på beskæftigelsesområdet?

Evidens er "viden om, hvad der virker" på beskæftigelsesområdet. Effektlitteraturen viser hvilke indsatser, der er solid dokumentation for at hjælpe ledige hurtigere i job. Her er vidensmængden opsummeret for jobparate ledige:

a) Samtaler virker: Samtaler (tidligt og intensivt) giver positiv effekt – det er der stærk evidens for.

b) Virksomhedsrettede indsatser virker: Virksomhedsrettede indsatser (i den private sektor) har positiv effekt - det er der stærk evidens for.

Du kan finde mere viden om evidens og god praksis ved at prøve testene her i portalen.

Professor Michael Rosholm fortæller om evidens

Professor Michael Rosholm, Århus Universitet har bidraget med dokumentation om evidens på beskæftigelsesområdet. Han har ligeledes hjulpet med at oversætte evidens til konkrete spørgsmål i evidenstesten. Du kan se en video med Michael Rosholm, hvor han uddyber, hvad evidens er, og hvad der virker på beskæftigelsesområdet:

Oplæg

Michael Rosholm gav i 2018 et oplæg til kommunegruppen bag Jobevidens om hvilke indsatser, der virker, til målgruppen af jobparate ledige. Du kan se hans slides her:

Slides: Professor Michael Rosholm om evidens og hvad der virker

Michael Rosholm har i 2019 udarbejdet evidenstesten for målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Du kan se hans slides her:

Hvad virker for udsatte borgere ved professor Michael Rosholm

Prøv evidenstesten

Find inspiration ved at teste din kommunens indsats. Her kan du få viden om, i hvilken grad din kommunes indsatser er understøttet af "viden om, hvad der virker". Du får en score fra 0-5, hvor scoren 5 afspejler, at din kommunes indsats i meget høj grad er på baseret på viden om, hvad der virker. Hvis du ønsker mere viden om evidens, så læs begrundelserne for evidens bag spørgsmålene undervejs i evidenstesten (der er en pop-up til hvert spørgsmål):

Prøv evidenstesten

Prøv "god praksis" testen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med kommunegruppen udviklet "god praksis testen". Du kan teste kommunens indsats og se i hvilken grad jeres indsatser er understøttet af viden om god praksis.Der gives en samlet score på en skala fra 0-5. Hvis du ønsker mere viden om god praksis, så læs begrundelserne for god praksis undervejs i testen (der er en pop-up til hvert spørgsmål).

Prøv god praksis-test