Du kan hente inspiration fra viden om effekter

I Jobevidens kan du få et overblik over, hvad der virker på beskæftigelsesområdet. Ofte indgår et betydeligt antal kommuner bag resultaterne, hvorved viden er repræsentativ for hele landet.

Hvad virker på beskæftigelsesområdet?Effekter

Viden om indsatsens effekt eller virkning fordrer et kontrafaktum: Vi skal vide, hvad der sker når borgere tilbydes indsatsen sammenlignet med hvis de ikke tilbydes indsatsen. Dette er essensen af ordet effekt.

Effektlitteraturen viser hvilke indsatser, der er solid dokumentation for at hjælpe borgere i job. Der er evidens for en positiv effekt, når der er en betydelig vidensmængde, der peger i den retning.

Viden om effekter er i Jobevidens oversat til konkrete spørgsmål, så du kan teste din kommunes indsats og få et indblik i, hvor evidensbaseret din kommunes indsats er. Du kan læse begrundelserne for evidens undervejs i testen.

Prøv evidenstesten

Effektmåling for den enkelte kommunes indsatser ("Træffer")

Du kan se den faktiske effekt af din kommunes indsats her: 

Effektmåling på kommuneniveau

Professor Michael Rosholm fortæller om indsatser, der virker for ledige tæt på arbejdsmarkedet

Professor Michael Rosholm, Århus Universitet har bidraget med at oversætte evidens til konkrete spørgsmål i evidenstesten. Du kan se en video med Michael Rosholm, hvor han uddyber, hvad evidens er, og hvad han vurderer, der virker på beskæftigelsesområdet for ledige tæt på arbejdsmarkedet:

Professor Michael Rosholm fortæller om indsatser, der virker for borgere længere fra arbejdsmarkedet

Michael Rosholm fortæller her, hvilke indsatser, han vurderer har effekt for borgere langt fra arbejdsmarkedet

Udvalgte oplæg om effekter af indsatser på beskæftigelsesområdet

Professor Michael Rosholm præsenterede i 2018 for kommunegruppen bag Jobevidens et oplæg om, hvilke indsatser, der virker for målgruppen af ledige tæt på arbejdsmarkedet. Du kan se hans oplæg her:

Professor Michael Rosholm om hvad der virker for ledige tæt på arbejdsmarkedet 2018 

Professor Michael Rosholm præsenterede i 2019 for kommunegruppen bag Jobevidens et oplæg om, hvilke indsatser, der virker målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Du kan se hans oplæg her:

Professor Michael Rosholm om hvad der virker for udsatte borgere 2019 

I 2021 præsenterede Michael Rosholm et oplæg for Beskæftgielsesrådet (BER) om effekterne af den virksomhedsrettede indsats. Du kan se hans oplæg her:

Professor Michael Rosholm om effekter af virksomhedsrettede indsatser 2021

Jobeffekter samler effektlitteraturen

I Jobeffekter.dk er effektlitteraturen samlet. En algoritme udregner effektretningen og vidensmængden bag effektretningen. Se mere her:
Jobeffekter.dk