Du kan hente inspiration fra viden om effekter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opsamler og udvikler viden om, hvad der virker på beskæftigelsesområdet. Der er evidens for en positiv effekt, når der er en betydelig vidensmængde, der peger i den retning.

Hvad virker på beskæftigelsesområdet?

Effektlitteraturen viser hvilke indsatser, der er solid dokumentation for at hjælpe borgere i job. Viden om effekter er oversat til konkrete spørgsmål i test som du har adgang til her i portalen.

Du kan teste din kommunes indsats. Du får en score fra 0-5, hvor en score på 5 afspejler, at din kommunes indsats i meget høj grad er på baseret på viden om, hvad der virker. Du kan læse begrundelserne for evidens undervejs i evidenstesten (der er en pop-up til hvert spørgsmål).

Prøv evidenstesten

Professor Michael Rosholm fortæller hvilke indsatser, der virker for ledige tæt på arbejdsmarkedet

Professor Michael Rosholm, Århus Universitet har bidraget med at oversætte evidens til konkrete spørgsmål i evidenstesten. Du kan se en video med Michael Rosholm, hvor han uddyber, hvad evidens er, og hvad han vurderer, der virker på beskæftigelsesområdet for ledige tæt på arbejdsmarkedet:

Professor Michael Rosholm fortæller, hvilke indsatser, der virker for borgere langt fra arbejdsmarkedet

Michael Rosholm fortæller her, hvilke indsatser, han vurderer har effekt for borgere langt fra arbejdsmarkedet

Udvalgte oplæg om effekter af indsatser på beskæftigelsesområdet

Professor Michael Rosholm præsenterede i 2018 for kommunegruppen bag Jobevidens, hvilke indsatser, der virker for målgruppen af ledige tæt på arbejdsmarkedet. Du kan se hans oplæg her:

Professor Michael Rosholm om hvad der virker for ledige tæt på arbejdsmarkedet 2018 

Professor Michael Rosholm præsenterede i 2019 for kommunegruppen bag Jobevidens, hvilke indsatser, der virker målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Du kan se hans oplæg her:

Professor Michael Rosholm om hvad der virker for udsatte borgere 2019 

I 2021 præsenterede Michael Rosholm et oplæg om effekterne af en virksomhedsrettet indsats for Beskæftigelsesrådet (BER). Du kan se hans oplæg her:

Professor Michael Rosholm om effekter af virksomhedsrettede indsatser 2021