Nordfyns

4,3
Evidenstest

Flere skal med 2

 • Borgere langt fra arbejdsmarkedet
 • §6.3 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Alle borgere over 30 år
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Håndholdt indsats men fokus på løntimer og uddannelse

Erfaringer og resultater

Krav til organisering

Gode råd

Ledelsens anbefaling

Håndholdt indsat med vidensdeling og resultatkrav målt på team

Evidenstest

4,3
Evidenstest

Evidenstest vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, alle borgere over 30 år

 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 borgere har tilknyttet en gennemgående primær kontaktperson gennem hele forløbet.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har nem og direkte adgang til deres primære kontaktperson via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse, og kan forvente en tilbagemelding inden for 24 timer
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har en primær kontaktperson, der har et godt kendskab til mulighederne på det lokale arbejdsmarked ift. job/ordinære timer
 • Ja: Jobcenteret sikrer, at mindst 6 ud af 10 borgere kommer i et virksomhedsforløb på en ordinær virksomhed
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere udarbejder altid CV i samarbejde med den primære kontaktperson, som led i dialogen om borgerens ressourcer og jobmål samt muligheden for ordinære timer..
 • Ja: Den primære kontaktperson sikrer, at mindst 9 ud af 10 borgere får indkredset et realistisk jobmål med henblik på etablering af et individuelt match og muligheden for job/ordinære timer.
 • Ja: På mindst 9 ud af 10 teammøder deles viden om udviklingen i udsatte borgeres ordinære timer samt drøftes succesfulde cases med henblik på systematisk at styrke medarbejderens tro på borgers jobchancer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har indgået en skriftlig aftale med virksomheden inden virksomhedsforløb etableres
 • Ja: For mindst 9 ud af 10 borgere foretager den primære kontaktperson løbende individuel og minimum månedlig opfølgning ude på virksomheden, hvor borgeren er i virksomhedsforløb.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere har ugentligt kontakt med deres primære kontaktperson frem mod start i virksomhedsforløbet.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere har en primær kontaktperson, der har en opgavemængde og en sagsstamme, der muliggør tillidsopbygning via direkte kontakt og hurtig respons ved behov.
Se færre svar
2,9
God praksis test

God praksis test vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, alle borgere over 30 år

 • Ja: Den primære kontaktperson sikrer, at der for mindst 9 ud af 10 borgere altid tales om mulighederne for job/ordinære løntimer ved de første samtaler i forløbet.
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 tilfælde taler den primære kontaktperson altid med virksomheden om muligheden for job/ordinære løntimer inden virksomhedsforløbet etableres.
 • Ja: Den primære kontaktperson sikrer at det i mindst 9 ud af 10 skriftlige aftaler fremgår, om formålet med virksomhedspraktikken er a) job/ordinære løntimer b) at optræne/dokumentere kompetencer inden for borgers jobmål, eller c) at afklare jobmål inden for en begrænset tidsperiode.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere får tildelt en fast kontaktperson på virksomheden, mens de er i virksomhedsforløb
 • Ja: For mindst 9 ud af 10 borgere taler den primære kontaktperson altid om ordinære løntimer i forbindelse med den løbende opfølgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer, at den primære kontaktperson for mindst 9 ud af 10 borgere løbende tager stilling til, om borgeren vil have gavn af at kombinere praktik og ordinære løntimer på virksomheden.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer, at der i mindst 9 ud af 10 tilfælde løbende og systematisk i dialogen med virksomhed og borger tages stilling til om praktiktimer kan ”veksles” til ordinære løntimer, når borger mestrer en opgave.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 praktikker afsluttes, hvis det mod den gensidige aftale ikke er muligt for borgeren at få løn for arbejdsopgaver, som borgeren mestrer.
 • Ja: Den primære kontaktperson, virksomhedskonsulent og myndighedssagsbehandler har fælles fysiske rammer.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 primære kontaktpersoner bliver løbende og systematisk opkvalificeret i systematisk at udarbejde CV efter fælles standarder sammen med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret sikrer, at den enkelte medarbejder med resultat-udfordringer, får systematisk faglig sparring fra nærmeste leder på sagsstammeniveau med henblik på at sikre progression i den virksomhedsvendte indsats mod job/ordinære løntimer
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere udarbejder et CV i løbet af de første samtaler
 • Delvist: Jobcentrets ledelse fortæller ofte medarbejderne i jobcenteret, at jobcenterets kerneopgave vedr. udsatte borgere er, at de opnår ordinære løntimer.
 • Delvist: Den primære kontaktperson deltager i mindst 7 ud af 10 opfølgningssamtaler med borger og myndighedssagsbehandler.
 • Nej: Det drøftes sjældent på politisk niveau, at jobcenterets kerneopgave for udsatte borgere først og fremmest er, at de opnår ordinære løntimer.
 • Nej: Direktionen i kommunen drøfter sjældent resultater vedrørende ordinære løntimer for udsatte borgere
 • Nej: Jobcentrets ledelse gør sjældent lokalsamfundet, lokale virksomhedsnetværk, den lokale presse m.v. opmærksomme på, at jobcenterets kerneopgave for udsatte borgere er, at de opnår ordinære løntimer
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 medarbejdere modtager systematisk ledelsesmæssig og kollegial feedback på deres borgersamtaler, via kollegers og lederes deltagelse på borgersamtaler, mindst én gang hver måned
Se færre svar

Dokumenter