Odsherred

4,4
Evidenstest

Tidlig jobrettet indsats

 • Ledige
 • §6.2 Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Korterevarende ledige
 • Over 30 år

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Projektets formål er at styrke den tidlige, jobrettede indsats, så flere jobparate kontanthjælpsmodtagere kommer hurtigere i arbejde. Følgende redskaber anvendes i denne indsats:
• Et tidligt job- og virksomhedsrettet fokus, herunder:
o Job- og CV-cafe: Borgeren starter den førstkommende mandag efter visitation i et 14 dages forløb i Job- og CV-café.
o Fastholdelse af aktiv jobsøgning: I den efterfølgende uge lægger jobkonsulenten sammen med borgeren en strategi for, hvordan borgeren skal søge job i de kommende 13 uger. Resultaterne fra Job- og CV-cafeen drøftes og på baggrund af dette rådgives borgeren til den videre jobsøgning.
o 13 ugers nytteindsats: Herefter 13 ugers nytteindsats eller virksomhedsrettet tilbud, hvor der flere gange om måneden er telefonisk eller personlig opfølgning fra egen jobkonsulent og virksomhedskonsulent

• Småjobs anvendes i kombinationsforløb med virksomhedspraktik for at understøtte motivation hos borgeren og et tidligt fokus på ordinære timer. Småjobs nævnes ved hver samtale, og der spørges ind til, om borgeren har søgt småjobs og ikke kun fuldtidsjobs.

• Kollegial sparring til udvikling af den jobrettede samtale. Med sparring udvikles jobkonsulenternes samtalefaglighed med fokus på en borgerinddragende tilgang.

• Understøttelse af borgerens brug af digitale jobsøgningsværktøjer. Jobkonsulenten understøtter borgerens brug af digitale jobsøgningsværktøjer, hvilket bidrager til en mere struktureret jobsøgning. Der tilbydes et IT-kursus, hvor borgeren får styrket IT færdigheder og får styrket troen på egne ressourcer.

• En fast jobkonsulent og hyppige samtaler. Mindst en samtale om måneden og ofte hyppigere.

Erfaringer og resultater

Vi har igennem projektet set, at borgerne har fået større tillid til jobkonsulenterne som følge af en hyppig og styrket kontakt. Dette er medvirkende til, at dialogen med borgeren bliver mere åben, at de opnår større personlige resultater samt udviser et større ansvar for egen jobsøgning.

Tilgangen i projektet har desuden medført et øget samarbejde mellem jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter, hvor der nu er mere gensidig sparring. Det øgede samarbejde har bl.a. medført, at der bliver formidlet flere virksomhedsåbninger til borgerne.

Mange borgere udtrykker, at de har fået en øget selvtillid, fordi de har lært at bruge de digitale jobsøgningsværktøjer, hvilket har bevirket, at de generelt er blevet mere opsøgende i at søge ordinære jobs, småjobs og virksomhedspraktik.
Borgerne har samtidig værdsat det tætte samarbejde med en fast virksomhedskonsulent, som har rådgivet om jobsøgningen.

Der var et fald på 17 pct. af jobparate kontanthjælpsmodtagere i 2019, som var projektets første år.

Krav til organisering

Der er etableret et samlet team af jobkonsulenter og en virksomhedskonsulent, som arbejder tæt sammen om borgerne, og som deler viden om jobåbninger.
Desuden er der et tæt samarbejde med kommunens nytteindsats, hvor jobkonsulenterne møder borgerne og præsenterer dem for jobs og virksomhedsrettede tilbud.

Indsatsen kræver kompetenceudvikling af medarbejderne, så de har en opdateret viden om arbejdsmarkedet og er i stand til at arbejde med det beskæftigelsesrettede fokus i alle samtaler, hvor borgeren understøttes i selv at anvende jobsøgningsredskaber og i at tage ansvar for jobsøgningen.

Gode råd

Det virker at sætte fokus på job fra første møde med borgeren og ved hvert møde efterfølgende. Jobkonsulenterne har været meget bevidste om at sende et signal til borgeren om, at samarbejdet handler om jobskabelse, og ikke om ”sagsbehandling”.

Vi har gode erfaringer med, at en jobkonsulent besøger kommunens nytteindsats fast en gang om ugen, hvor borgerne præsenteres for relevante jobopslag.

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

4,4
Evidenstest

Evidenstest vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere med korterevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
Se færre svar
4,4
God praksis test

God praksis test vedr. jobparate kontanthjælpsmodtagere med korterevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning, som noteres i Min Plan, og som vi følger op på til næste samtale.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Ja: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases.
Se alle svar
 • Delvist: Jobcenteret en fast praksis, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 7 ud af 10 samtaler, forbereder sig til samtalen ved at bruge Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned
Se færre svar

Dokumenter