Lyngby-Taarbæk

1,3
Evidenstest

Fokus på progression i samtalerne de første 26 uger

 • Ledige
 • §6.1 Dagpengemodtagere
 • Korterevarende ledige
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har siden maj 2016, haft fokus på progression i samtalerne.

Jobcentret har derfor udarbejdet en samtale- og progressionsguide(guide) for de første 26 uger. Guiden indeholder samtale 1 - 6. Ved hver samtale er der lavet en indsats som er opdelt i en visitationsguide fra spor 1-4.

Jobcentrets medarbejdere bruger guiden i deres daglige arbejde. Guiden er udarbejdet, for:
at overholde rettidighed
at kunne identificere borger, som kan være i risiko forlangtidsledighed
at sikre, at den enkelte borger for det rigtige tilbud
at få progression i samtalerne med borgerne
at medarbejderne har et fælles arbejdsredskab

Samtidig har jobcentret udarbejdet en tilbudsvifte hos forskellige kursus udbydere, som dækker jobcentrets målgrupper. Der afholdes opfølgningsmøder med kursusudbyderne for at sikre de bedste resultater.

Kursus udbyderne er valgt ud fra jobcentres erfaring med de enkelte og hvilke resultater de opnår.

Jobcentret afholder de lovmæssige samtaler inden for de første 6 måneder.

Jobcentret indkalder til den første samtale med a-kassen ved 3-4 ugers ledighed. Ved den første samtale, er der fokus på borgerens jobsøgning.

Borgerne booker selv de næste 4 samtaler. Jobcentret indkalder til den 6. samtale med a-kasse ved ca. 22 ugers ledighed.

Borger som ikke kan dansk eller engelsk, bliver frataget retten til selvbook. Jobcentret indkalder denne gruppe.

Erfaringer og resultater

I Lyngby-Taarbæk oplever vi at indsatser giver følgende resultater:
• Øget fokus på de borgere som kan være i risiko for langtidsledighed
• Der iværksættes tilbud tidligt i ledighedsperioden
• Fokus på virksomhedsrettet tilbud

Krav til organisering

Vi vil fremhæve følgende:

Vi har udarbejdet en samtale- og progressionsguide i samarbejde med medarbejderne.

Der er oprettet a-kasse opdelt Team, hvor der er tilknyttet 2 virksomhedskonsulenter til hver team.

Det er vigtigt at arbejdsmarkedsrådgiver og virksomhedskonsulenter har den fornøden viden indenfor arbejdsmarkedsområdet og hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Gode råd

Vi vil gerne dele følgende råd:

- For at sikre flow i samtalestrukturen er det vigtigt med løbende og tæt evaluering af arbejdsgange og høj grad af medarbejderinvolvering

- Kræver høj grad af ledelsesopfølgning og ledelsesopbakning

- Sikker at de tilbud som tilbydes de ledige også har gode effekter

- Medarbejderne har den fornøden viden indenfor arbejdsmarkedsområdet og ved hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

1,3
Evidenstest

Evidenstest vedr. dagpengemodtagere med korterevarende ledighed

 • Ja: I mindst 9 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 30 minutter til at afholde samtaler med hver borger i jobkonsulentens kalender
Se alle svar
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får en samtale i jobcentret inden for de første 2 uger
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere får samtaler hver 2. uge
 • Nej: I færre end 7 ud af 10 samtaler er der afsat mindst 15 minutters målrettet forberedelsestid til hver borger i jobkonsulentens kalender på dagen for mødet eller dagen før mødet
Se færre svar
2,7
God praksis test

God praksis test vedr. dagpengemodtagere, med korterevarende ledighed

 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes systematisk i at bruge Jobnet CV, Joblog og Min Plan
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter uddannes i samtaleteknikker, der skaber ejerskab hos borgeren omkring egne jobmål, kompetencer og ressourcer.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, som sikrer at mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, altid bruger it-værktøjerne Jobnet CV, Joblog og Min Plan, i deres forberedelse af samtaler med borgerne
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 jobkonsulenter, tjekker inden samtalen, om borgerens joblog er udfyldt korrekt, og i så fald, bruger jobkonsulenten samtalen til at vejlede borgeren, omkring jobsøgning.
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, som sikrer at jobkonsulenten, i mindst 9 ud af 10 samtaler, vejleder borgeren om jobsøgning med udgangspunkt i borgerens egne jobmål, kompetencer og ressourcer
 • Ja: Jobcenteret har faste arbejdsgange, der sikrer at mindst 9 ud af 10 borgere, vejledes i at bruge effektive søgemetoder, fx. brug af eget netværk, uopfordrede ansøgninger og vikaransættelse
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har adgang til hjælp eller medbetjening i alle hverdage, til følgende it-værktøjer: Jobnet CV, Joblog, Min Plan, Jeg søger Job som.
Se alle svar
 • Delvist: 7 ud af 10 borgere har, tilknyttet en gennemgående jobkonsulent gennem ledighedsforløbet
 • Delvist: Vi har faste arbejdsgange, der sikrer, at mindst 7 ud af 10 jobkonsulenter deltager i teammøder mindst én gang hver måned, hvor vi arbejder med at styrke jobkonsulentens tro på borgernes jobchancer, ved at dele viden om udviklingen i ledighedstal i kommunen og drøfte succescases
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter bruger Jobbarometer, Virksomhedsoverblik og Arbejdsmarkedsbalancen, i forberedelsen til samtalen, med borgeren.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter orienterer sig i aktuelle jobåbninger på Jobnet, eller andre job-databaser, forud for mødet med borgeren.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 samtaler afsluttes med at jobkonsulent og borger, indgår en konkret aftale om jobsøgning.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere, har direkte adgang til deres jobkonsulent via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse og kan altid forvente en tilbagemelding inden for 24 timer.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 jobkonsulenter, får ledelsesmæssig eller kollegial feedback på deres samtaler, via kollegers og chefers deltagelse i jobkonsulentens borgersamtaler eller videobaseret feedback, mindst én gang hver måned.
Se færre svar