Greve

2,0
Evidenstest

Flere skal med 2

 • Borgere langt fra arbejdsmarkedet
 • §6.3 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Alle borgere over 30 år
 • Alle målgrupper

Kommunens beskrivelse af indsatsen

Erfaringer og resultater

Krav til organisering

Gode råd

Ledelsens anbefaling

Evidenstest

2,0
Evidenstest

Evidenstest vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, alle borgere over 30 år

 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer, at mindst 9 ud af 10 borgere har tilknyttet en gennemgående primær kontaktperson gennem hele forløbet.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 borgere har en primær kontaktperson, der har en opgavemængde og sagsstamme, der muliggør tillidsopbygning via direkte kontakt og hurtig respons ved behov
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere har nem og direkte adgang til deres primære kontaktperson via et direkte telefonnummer og/eller en direkte e-mailadresse, og kan forvente en tilbagemelding inden for 24 timer
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere har en primær kontaktperson, der har et godt kendskab til mulighederne på det lokale arbejdsmarked ift. job/ordinære timer
 • Delvist: Jobcenteret sikrer, at mindst 4 ud af 10 borgere kommer i et virksomhedsforløb på en ordinær virksomhed
 • Delvist: Den primære kontaktperson sikrer, at mindst 7 ud af 10 borgere får indkredset et realistisk jobmål med henblik på etablering af et individuelt match og muligheden for job/ordinære timer.
 • Delvist: På mindst 7 ud af 10 teammøder deles viden om udviklingen i udsatte borgeres ordinære timer samt drøftes succesfulde cases med henblik på systematisk at styrke medarbejderens tro på borgers jobchancer.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere udarbejder altid CV i samarbejde med den primære kontaktperson, som led i dialogen om borgerens ressourcer og jobmål samt muligheden for ordinære timer.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere har ugentligt kontakt med deres primære kontaktperson frem mod start i virksomhedsforløbet.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 borgere har indgået en skriftlig aftale med virksomheden inden virksomhedsforløb etableres
 • Nej: For færre end 7 ud af 10 borgere foretager den primære kontaktperson løbende individuel og minimum månedlig opfølgning ude på virksomheden, hvor borgeren er i virksomhedsforløb.
Se færre svar
2,9
God praksis test

God praksis test vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, alle borgere over 30 år

 • Ja: Den primære kontaktperson sikrer at det i mindst 9 ud af 10 skriftlige aftaler fremgår, om formålet med virksomhedspraktikken er a) job/ordinære løntimer b) at optræne/dokumentere kompetencer inden for borgers jobmål, eller c) at afklare jobmål inden for en begrænset tidsperiode.
 • Ja: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer, at der i mindst 9 ud af 10 tilfælde løbende og systematisk i dialogen med virksomhed og borger tages stilling til om praktiktimer kan ”veksles” til ordinære løntimer, når borger mestrer en opgave.
 • Ja: Mindst 9 ud af 10 praktikker afsluttes, hvis det mod den gensidige aftale ikke er muligt for borgeren at få løn for arbejdsopgaver, som borgeren mestrer.
 • Ja: Direktionen i kommunen følger systematisk op på resultater vedrørende ordinære løntimer for udsatte borgere
 • Ja: Jobcentrets ledelse fortæller medarbejderne i jobcenteret systematisk og klart, at jobcenterets kerneopgave vedr. udsatte borgere er, at de opnår ordinære løntimer.
 • Ja: Den primære kontaktperson, virksomhedskonsulent og myndighedssagsbehandler har fælles fysiske rammer.
 • Ja: Den primære kontaktperson deltager i mindst 9 ud af 10 opfølgningssamtaler med borger og myndighedssagsbehandler.
Se alle svar
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere udarbejder et CV i løbet af de første samtaler
 • Delvist: Den primære kontaktperson sikrer, at der for mindst 7 ud af 10 borgere altid tales om mulighederne for job/ordinære løntimer ved de første samtaler i forløbet.
 • Delvist: Mindst 7 ud af 10 borgere får tildelt en fast kontaktperson på virksomheden, mens de er i virksomhedsforløb.
 • Delvist: For mindst 7 ud af 10 borgere taler den primære kontaktperson altid om ordinære løntimer i forbindelse med den løbende opfølgning.
 • Delvist: Jobcenteret har en fast praksis, der sikrer, at den primære kontaktperson for mindst 7 ud af 10 borgere løbende tager stilling til, om borgeren vil have gavn af at kombinere praktik og ordinære løntimer på virksomheden.
 • Delvist: Jobcentrets ledelse sørger sommetider for at gøre lokalsamfundet, lokale virksomhedsnetværk, den lokale presse m.v. opmærksomme på, at jobcenterets kerneopgave for udsatte borgere er, at de opnår ordinære løntimer
 • Delvist: Jobcenteret sikrer i nogle tilfælde, at enkelte medarbejdere med resultat-udfordringer, får faglig sparring på sagsstammeniveau med henblik på at sikre progression i den virksomhedsvendte indsats mod job/ordinære løntimer.
 • Nej: I færre end 7 ud af 10 tilfælde taler den primære kontaktperson altid med virksomheden om muligheden for job/ordinære løntimer inden virksomhedsforløbet etableres.
 • Nej: Det drøftes sjældent på politisk niveau, at jobcenterets kerneopgave for udsatte borgere først og fremmest er, at de opnår ordinære løntimer.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 primære kontaktpersoner bliver løbende og systematisk opkvalificeret i systematisk at udarbejde CV efter fælles standarder sammen med borgeren.
 • Nej: Færre end 7 ud af 10 medarbejdere modtager systematisk ledelsesmæssig og kollegial feedback på deres borgersamtaler, via kollegers og lederes deltagelse på borgersamtaler, mindst én gang hver måned
Se færre svar

Dokumenter